Socket error's en hun betekenis


Socket error 10004 - Interrupted function call
Socket error 10013 - Permission denied
Socket error 10014 - Bad address
Socket error 10022 - Invalid argument
Socket error 10024 - Too many open files
Socket error 10035 - Resource temporarily unavailable
Socket error 10036 - Operation now in progress
Socket error 10037 - Operation already in progress
Socket error 10038 - Socket operation on non-socket
Socket error 10039 - Destination address required
Socket error 10040 - Message too long
Socket error 10041 - Protocol wrong type for socket
Socket error 10042 - Bad protocol option
Socket error 10043 - Protocol not supported
Socket error 10044 - Socket type not supported
Socket error 10045 - Operation not supported
Socket error 10046 - Protocol family not supported
Socket error 10047 - Address family not supported by protocol family
Socket error 10048 - Address already in use
Socket error 10049 - Cannot assign requested address
Socket error 10050 - Network is down
Socket error 10051 - Network is unreachable
Socket error 10052 - Network dropped connection on reset
Socket error 10053 - Software caused connection abort
Socket error 10054 - Connection reset by peer
Socket error 10055 - No buffer space available
Socket error 10056 - Socket is already connected
Socket error 10057 - Socket is not connected
Socket error 10058 - Cannot send after socket shutdown
Socket error 10060 - Connection timed out
Socket error 10061 - Connection refused
Socket error 10064 - Host is down
Socket error 10065 - No route to host
Socket error 10067 - Too many processes
Socket error 10091 - Network subsystem is unavailable
Socket error 10092 - WINSOCK.DLL version out of range
Socket error 10093 - Successful WSAStartup not yet performed

Socket error 10094 - Graceful shutdown in progress
Socket error 11001 - Host not found
Socket error 11002 - Non-authoritative host not found
Socket error 11003 - This is a non-recoverable error
Socket error 11004 - Valid name, no data record of requested type

 

10004

Onderbroken Functie Aanroep -- Een geblokte operatie was stopgezet door WSACancelBlockingCall.

10009

Slecht File Nummer -- Ongeldig socket descriptor toegewezen aan een functie.

10013

Toestemming Geweigerd -- Toegang naar een socket was verboden door de toegangs-toestermmingen.

10014

Slecht Adres -- Een ongeldig pointer adres was gespecificeerd in een functie aanroep.

10022

Ongeldig Argument -- Een ongeldig argument was toegewezen aan een functie.

10024

Te Veel Open Files -- Er zijn te veel open sockets.

10035

Resource Tijdelijk Onbeschikbaar -- De gespecificeerde socket operatie kan geen doorgang vinden, maar zal later nog eens geprobeerd worden.

10036

Operatie Nu In Werking -- Een blocking-aanroep is op dit moment gestart.

10037

Operatie Al In Werking -- Een operatie is geprobeerd op een non-binding socket socket dat al een operatie in werking had.

10038 Socket Operatie op Geen-Socket -- Een socket operatie is geprobeerd op iets wat geen socket is.
10039

Bestemmings-Adres Benodigd -- Een adres is benodigd van een socket operatie.

10040

Bericht Te Lang -- Een bericht dat verzend was op een datagram socket dat de interne berichtenbuffer heeft bereikt of een andere limiet.

10041

Foutief Protocol Type Voor Socket -- Een protocol dat gespecificeerd was dat niet ondersteund wordt door de aangewezen socket.

10042

Slechte Protocol Optie -- Door gebruik van getsockopt of setsockopt een onbekend, ongeldig, of niet ondersteund protocol optie of level was gespecificeerd.

10043 Protocol Niet Ondersteund -- Gespecificeerde protocol wordt niet ondersteund of is niet geïmplementeerd.
10044

Socket Type Niet Ondersteund -- Gespecificeerde socket type wordt niet ondersteund in de adres familie.

10045

Operatie Niet Ondersteund -- Gespecificeerde operatie wordt niet ondersteund door het referentie object.

10046

Protocol Familie Niet Ondersteund -- Gespecificeerde protocol familie wordt niet ondersteund of is niet geïmplementeerd.

10047

Adres Familie Niet Ondersteund door Protocol Familie -- Een adres dat niet compatibel met het aangevraagde netwerk protocol is is gebruikt.

10048

Adres Al Gebruikt -- Er is geprobeerd om dezelfde IP adressen en poorten simultaan te gebruiken met twee verschillende sockets.

10049

Kan Aangevraagde Adres Niet Toewijzen -- Aangevraagde adres niet geldig (geeft de inhoud van de functie).

10050

Netwerk is Gestopt -- Een socket operatie detecteert een netwerk dat is gestopt.

10051

Netwerk is Onbereikbaar -- Een socket operatie detecteert een onbereikbaar netwerk.

10052

Netwerk Stopt Verbinding na Reset -- Een verbinding is verbroken doordat de "keep-alive" activiteit een fout detecteert.

10053

Software Veroorzaakt Afbreken Verbinding -- Een verbinding is verbroken door software op de host computer.

10054

Verbinding Reset door Peer -- Een verbinding is geforceerd gesloten door de remote host.

10055

Geen Buffer ruimte Beschikbaar -- Een socket operatie kon niet uitgevoerd worden omdat het systeem geen bufferruimte meer heeft of de queue was vol.

10056

Socket heeft reeds Verbinding -- Een verbindingsaanvraag is gedaan op een socket dat al een verbinding heeft.

10057

Socket is Niet Verbonden -- Het zenden of ontvangen van data is niet gelukt omdat de datagram socket geen verbinding heeft.

10058

Kan Niet Verzenden Na Socket is Gestopt -- Het zenden of ontvangen van data is niet gelukt omdat de socket al is gestopt.

10059

Te Veel Referenties -- Te veel referenties aan een kernel object.

10060 Verbindings Timed Out -- De remote host kan niet reageren binnen de timeout periode.

 

10061

Verbinding Geweigerd -- De doel-machine weigert een verbinding.

10062

Te veel levels of symbolische links -- De naam kan niet opgelost worden.

10063

Naam Te Lang -- File naam te lang.

10064

Host is Gestopt -- De doel-host is gestopt.

10065

Geen Route naar Host -- De doel-host is onbereikbaar.

10091

Te Veel Processen -- De Winsock implementatie heeft het aantal applicaties bereikt dat simultaan gebruikt kan worden. WSAStartup werkt niet.

10092

winsock.dll Versie Niet Geldig -- De Winsock implementatie ondersteund niet de gevraagde Winsock versie.

10093

Succesvolle WSAStartup Nog Niet Uitgevoerd -- De aangeroepen applicatie heeft nog niet met succes WSAStartup aangeroepen voor het initialiseren van een Winsock sessie.

10101

Gracieuze Stop in Uitvoering -- Teruggegeven door WSARecv en WSARecvFrom dat aangeeft dat de remote partij een gracieuze stop sequence heeft geïnitialiseerd.

11001

Host Niet Gevonden -- Geen netwerk host overeenkomst met de hostnaam of adres gevonden.

11002

Niet-Authoritatieve Host Niet Gevonden -- Een tijdelijke fout tijdens het oplossen van een hostnaam opgetreden, en wordt later opnieuw geprobeerd.

11003

Dit is een Niet-Herstelbare Fout -- Een soort van niet-herstelbare fout is opgetreden tijdens een database lookup.

11004

Geldige Naam, Geen Data Record van Aangevraagdde Type -- De aangevraagde naam is geldig en is gevonden, maar heeft niet de geassocieerde data dat is gevraagd.

Was dit antwoord nuttig?

 Print dit artikel

Gerelateerde artikelen

Ik krijg een 500 Internal Server Error melding, hoe kan dat?

Een 500 internal server error duidt op een van de volgende 4 dingen: 1) U heeft geen juiste...

CGI en PL Bestanden

Wat is CGI hosting?CGI betekent Common Gateway Interface. CGI is een methode om een...

CGI Voorwaarden

Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor hetgeen wat de CGI's scripts doen.Er mogen geen CGI...

Paden & Bestandslocaties

Bestandslocaties:PERL: /usr/bin/perlSENDMAIL: /usr/sbin/sendmailRELATIVE ROOT:...

SSH - Shell toegang

Wij ondersteunen geen SSH / Shell toegang op onze infrastructuur.